innermost 16 of Jupiter’s 67 moons, et al.

metis | adrastea
amalthea | thebe
io | europa
ganymede | callisto

totally

themisto | leda
himalia | lysithea
elara | dia
carpo | s/2003 j12

totally

megaclite
eurydome

Advertisements